Nasz sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie z niego oznacza, że wyrażasz zgodę na ich użycie.

zamknij
komary

Raid spirala owadobójcza przeciw komarom

Cena:
10,99 zł
Brutto
Ilość

Marka: INNY
1009103065.png

Raid® Outdoor spirala owadobójcza przeciw komarom

Do stosowania na zewnątrz jedynie do zwalczania komarów i komarów tygrysich. Raid® Outdoor jest przeznaczony do stosowania w miejscach odpoczynku na wolnym powietrzu takich jak ogrody, balkony, patia. Tylko do użytku na wolnym powietrzu. Działanie przeciw komarom dla 1 spirali trwa przez 4 godziny w zależności od warunków atmosferycznych, np. wiatr, deszcz. W celu ochrony na większych obszarach zaleca się zapalenie większej ilości spirali, proporcjonalnie do powierzchni wymagającej ochrony. Działa po 1,5h od zastosowania.

Sposób użycia:

1. Oddzielić spiralę poprzez chwycenie centralnej części spirali za pomocą kciuka i palca wskazującego i oddzielić je delikatnie, uważając, aby nie zrobić tego za mocno i uniknąć złamania spirali.

2. Zagiąć do góry mocowanie znajdujące się na metalowej podkładce.

3. Nałożyć spiralę na końcówkę mocowania używając otworów znajdujących się w środku spirali.

4. Zapalić końcówkę spirali. Po kliku sekundach sprawdzić, czy płomień zgasł, a spirala się tli.

5. Użyć dowolnych fragmentów złamanej spirali poprzez umieszczenie ich w szczelinie znajdującej się w podkładce, a następnie zapalenie ich. Delikatny wiatr nie powoduje zgaszenia spirali.

Uwaga

Substancja czynna: praletryna 0,1g/100g (11,5 mg w 1 spirali).

Produktów biobójczych  należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować jedynie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Nie używać w obecności osób wrażliwych: dzieci, astmatyków, kobiet w ciąży, osób chorych, alergików. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów. Unikać wdychania dymu. Nie należy pozostawiać spirali bez nadzoru i po użyciu należy ją dokładnie zgasić. Usunąć lub przykryć żywność, sprzęt do przygotowania żywności oraz naczynia kuchenne przed użyciem produktu. Należy usunąć lub przykryć terraria, akwaria i klatki dla zwierząt przed zastosowaniem. Nie należy dopuszczać, aby jakiegokolwiek rodzaju materiały przykrywały urządzenie podczas, gdy jest ono w użyciu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce. Nie zanieczyszczać stawów lub strumieni. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą z mydłem. W przypadku dostania się do oczu natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia: W żadnym przypadku nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć niezwłocznie porady lekarza. W przypadku wdychania: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zabezpieczyć przed wychłodzeniem i ułożyć w wygodnej pozycji. Zawiera: 1,2 benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Komentarze (0)